Facköversättning

Bruksanvisningar, bipacksedlar, säkerhetsdatablad, arbetsdokument, kontrakt, kataloger, hemsidor... jag har lång erfarenhet av de flesta texttyper, och översätter facktexter av mångahanda slag.

Mina favoritämnen att arbeta med är religion, musik, resor/geografi och språk, plus att i synnerhet EU-texter har förekommit mycket på senare år, men jag har arbetat med många andra fackområden. Jag försöker numera i någon mån nischa mig och koncentrera mig mer på ”specialiteterna”, men det går alltid att kontakta mig och höra efter om din text är något jag kan ta mig an.

Litterär översättning

Böcker och romaner översätter jag mer än gärna, liksom artiklar och arbeten av mer litterärt slag (skön- och facklitteratur).

Jag har alltid gillat att själv skriva prosa, och har samma kreativitet även när det gäller att översätta.

Korrekturläsning

Texter som inte verkar riktigt okej språkligt kan med fördel skickas till mig. Jag är nog något av en ”språkpolis” även till vardags: jag är noggrann, har stor känsla för språklig korrekthet och stil och är bra på att upptäcka felaktigheter.

Kristen översättning

Jag har ett alldeles särskilt intresse av att översätta just kristen skön- och facklitteratur, och jag prioriterar sådana uppdrag i jobbet. Jag känner mig manad att utföra något bra på detta område, och bidra till att ge kristen litteratur och hela kristendomen som sådan större spridning. Det är faktiskt det som är min allra största drivkraft.

Av den anledningen tar jag också betydligt lägre betalt för kristna uppdrag än för ”profana”!

Jag är med i Svenska kyrkan, men jag har ett ekumeniskt sinnelag och översätter gärna texter även från andra kyrkor och samfund, så länge texterna tjänar ett uppriktigt kristet och gott syfte.

Andra verksamheter

Förutom översättningen, som är min huvudsyssla, har jag som favoritsysselsättningar att skriva (berättelser och kåserier/artiklar), komponera låtar på min keyboard, samt uppfinna sällskapsspel på olika intressanta teman.

Vill du veta mer om detta? Du kanske rentav är intresserad av en skräddarsydd text, musikstycke eller spel från mig? Kontakta mig så ska jag se vad jag kan göra!

De här små förmågorna är inte mina huvudverksamheter, men jag använder dem gärna till något bra om tillfälle ges.

Texter jag har skrivit:
- på min blogg
- på min Eurovisionblogg
Musik jag har gjort:
- på min sida på SoundCloud