Facköversättning

Bruksanvisningar, bipacksedlar, säkerhetsdatablad, arbetsdokument, kontrakt, kataloger, hemsidor... jag har lång erfarenhet av de flesta texttyper, och översätter facktexter av mångahanda slag.

Mina favoritämnen att arbeta med är religion, musik, resor/geografi och språk, plus att i synnerhet EU-texter har förekommit mycket på senare år, men jag har arbetat med många andra fackområden. Jag försöker numera i någon mån nischa mig och koncentrera mig mer på ”specialiteterna”, men det går alltid att kontakta mig och höra efter om din text är något jag kan ta mig an.