Facköversättning

Bruksanvisningar, bipacksedlar, säkerhetsdatablad, arbetsdokument, kontrakt, kataloger, hemsidor... jag har lång erfarenhet av de flesta texttyper, och översätter facktexter av mångahanda slag.

Mina favoritämnen att arbeta med är religion, musik, resor/geografi och språk, men jag har arbetat med många andra fackområden: i synnerhet EU-texter, medicinsk dokumentation och tekniska manualer har förekommit mycket.