Litterär översättning

Böcker och romaner översätter jag mer än gärna, liksom artiklar och arbeten av mer litterärt slag (skön- och facklitteratur).

Jag har alltid gillat att själv skriva prosa, och har samma kreativitet även när det gäller att översätta.